Meghna Preloader
อ่านข้อบังคับของ สมาคมผู้ซื้อบ้านคลิก
บรรยากาศแถลงข่าวสมาคมผู้ซื้อบ้าน
คลิปเต็ม: เสวนามาตรการคุมสินเชื่อบ้าน: ล้อมคอกฟองสบู่ฯ คลิก: youtu.be/w_UvRBYef84
เสวนาวิชาการ เรื่อง: มาตรการคุมสินเชื่อบ้าน: ล้อมคอกฟองสบู่ หรือแค่ขู่เก็งกำไร
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
s