กลับหน้าแรก
เสวนา "ปรับโครงสร้างหนี้ ต่อลมหายใจ-ปลุกตลาดบ้าน"

 
สมาคมผู้ซื้อบ้าน ร่วม กับ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย จัดเสวนา: 
"ปรับโครงสร้างหนี้ ต่อลมหายใจ-ปลุกตลาดบ้าน"
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น.​ ณ ห้องประชุม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
 
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org