กลับหน้าแรก
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ร่วมกับ กรรมการมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย เนื่องจากมีการจัดเสวนาร่วมกันในวันดังกล่าวด้วย
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org