กลับหน้าแรก
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน นัดพิเศษ เพื่อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org