กลับหน้าแรก
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน สรุปการจัดเสวนา "แก้วิกฤติหนี้บ้าน-คอนโด" และหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของสมาคมในโอกาศต่อไป
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org