กลับหน้าแรก
เสวนา "สำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ 4 ภาค"
เสวนา สำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ 4 ภาค
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น. ผ่าน Zoom
สมาคมผู้ซื้อบ้าน ร่วมกับ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

  

  

วิทยากร

  • นายวโรดม ปิฏกานนท์  ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
  • คุณมนต์ทวี หงษ์หยก ประธาน YEC หอการค้าภูเก็ต และ กงสุลกิตติมศักดิ์ออสเตรียประจำจังหวัดภูเก็ต
  • นายณัฐวัชร สวนสุจริต​ อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี
  • นายคริส เชิดสุริยา ประธานที่ปรึกษากรรมการบริหาร เครือบริษัทในกลุ่มออเนอร์จังหวัดชลบุรี

 

      กรอบการเสวนา

  • สภาพเดิมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดของท่านและพื้นที่ใกล้เคียงก่อนเกิดโควิด-19
  • สถานการณ์ของตลาดช่วงการแพร่ระบาดปี 2563 ถึงปัจจุบัน 2564 เป็นอย่างไรบ้าง
  • ราคาอสังหาริมทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงไร สำหรับอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภท
  • มีโอกาสฟื้นตัวเร็ว-ช้าแค่ไหน  ประเภทไหนก่อน-หลัง  การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจะส่งผลมากน้อยเพียงไร
  • มาตรการที่รัฐควรสนับสนุนต่อการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์

 

      ดำเนินรายการโดย

      -      นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ  อุปนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน

      -      น.ส.สุทิษา สุภารัตน์  บรรณาธิการข่าวอสังหาริมทรัพย์ หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org