กลับหน้าแรก
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 1/2565
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมเสวนารายไตรมาส
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org