กลับหน้าแรก
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 4/2565

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ณ ร้านอาหารเพลิน วิภาวดี 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org