แผนที่เดินทาง
สมาคมผู้ซื้อบ้าน
เลขที่ 10 ถ.นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 02.295.3905 ต่อ 109
Email: info@thaihomebuyers.org หรือ thaihome.buyers@gmail.com
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org