กิจกรรมที่ผ่านมา
bootsnipp

ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน

9 มกราคม 2562

bootsnipp

ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน

6 พฤศจิกายน 2561

bootsnipp

ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน

11 ตุลาคม 2561

bootsnipp

ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน

23 พฤศจิกายน 2560

bootsnipp

ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน

14 กรกฎาคม 2560

bootsnipp

ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน

28 พฤศจิกายน 2559

bootsnipp

ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน

3 พฤศจิกายน 2559

อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org