ใบสมัครสมาชิก
* กรุณากรอกข้อมูล
*ประเภทสมาชิก:
   
*
  ปี  *  
    
   
  
     
ประเภทธุรกิจ:
 
ค่าบำรุงสมาคม: สามัญ  (บุคคลธรรมดา) ค่าบำรุงสมาคม 200 บาทต่อปี
วิสามัญ (นิติบุคคล) ค่าบำรุงสมาคม 1,000 บาทต่อปี
 บาท/ปี
    
ยืนยัน:
4780 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมผู้ซื้อบ้าน
เลขที่บัญชี 212-2-60926-2
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
โปรดส่งใบโอนเงิน ถึงสมาคมผู้ซื้อบ้าน Email: info@thaihomebuyers.org แฟกซ์: 0.2295.1154
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org