มาร่วมกันตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้าน

           สำหรับ "บ้าน" ในที่นี้ หมายรวมถึงผู้ซื้อบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว ห้องชุดและที่ดินจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัย หรือที่อยู่อาศัยประเภทอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สังคมและประเทศชาติโดยรวม สำหรับวัตถุประสงค์ในรายละเอียดของสมาคมนี้ได้แก่

           1. เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของผู้จะซื้อบ้าน ผู้กำลังซื้อบ้านและผู้ที่ซื้อบ้านไปแล้ว

           2. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนให้สามารถ "ซื้อบ้านอย่างรอบรู้"

           3. เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ซื้อบ้าน

           4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคม

           5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย

           ดร.โสภณ กล่าวว่า แม้สมาคมนี้จะรักษาประโยชน์ที่ชอบธรรมของผู้ซื้อบ้าน แต่ไม่ได้มีความมุ่งหวังที่จะสร้างการเผชิญหน้ากับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ดี มีธรรมาภิบาลทั้งหลาย แต่มุ่งสร้างความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อจะได้สร้างสรรค์สังคมและที่อยู่อาศัยของประชาชนไปร่วมกัน ดร.โสภณ ยังเคยไปพบปะกับผู้บริหารสมาคมผู้ซื้อบ้านมาเลเซีย และเห็นว่าการมีสมาคมประเภทนี้เป็นสิ่งที่ดีต่อสังคม โปรดดูรายละเอียดได้ที่

           ท่านผู้ใดสนใจสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ คุณนงลักษณ์ โทร.02.295.3905 ต่อ 109 Email: info@thaihomebuyers.org หรือ thaihome.buyers@gmail.com

โปรดกด "ถูกใจ" FB Page: www.facebook.com/Thai.Home.Buyers

กรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 4/2567
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 3/2567
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 1/2567
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 6/2566
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 5/2566
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 4/2566
อาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 3/2566
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 2/2566
เสาร์ที่ 1 เมษายน 2566
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 1/2566
30 มกราคม 2565
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 5/2565
อาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 4/2565
8 กรกฎาคม 2565
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 3/2565
1 มิถุนายน 2565
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 1/2565
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 3/2564
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 3/2565
1 มิถุนายน 2565
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
27 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
5 มกราคม 2564
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
10 พฤศจิกายน 2563
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
25 กันยายน 2563
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
13 กรกฎาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
10 มิถุนายน 2563
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
11 มีนาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
20 มกราคม 2563
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
22 พฤศจิกายน 2562
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
30 กันยายน 2562
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
29 สิงหาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
21 กรกฎาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
23 มิถุนายน 2562
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
12 พฤษภาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
4 เมษายน 2562
ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
16-17 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
9 มกราคม 2562
ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
6 พฤศจิกายน 2561
ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
11 ตุลาคม 2561
ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
23 พฤศจิกายน 2560
ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
14 กรกฎาคม 2560
ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
28 พฤศจิกายน 2559
ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
3 พฤศจิกายน 2559
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org