มาร่วมกันตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้าน

           สำหรับ "บ้าน" ในที่นี้ หมายรวมถึงผู้ซื้อบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว ห้องชุดและที่ดินจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัย หรือที่อยู่อาศัยประเภทอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สังคมและประเทศชาติโดยรวม สำหรับวัตถุประสงค์ในรายละเอียดของสมาคมนี้ได้แก่

           1. เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของผู้จะซื้อบ้าน ผู้กำลังซื้อบ้านและผู้ที่ซื้อบ้านไปแล้ว

           2. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนให้สามารถ "ซื้อบ้านอย่างรอบรู้"

           3. เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ซื้อบ้าน

           4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคม

           5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย

           ดร.โสภณ กล่าวว่า แม้สมาคมนี้จะรักษาประโยชน์ที่ชอบธรรมของผู้ซื้อบ้าน แต่ไม่ได้มีความมุ่งหวังที่จะสร้างการเผชิญหน้ากับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ดี มีธรรมาภิบาลทั้งหลาย แต่มุ่งสร้างความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อจะได้สร้างสรรค์สังคมและที่อยู่อาศัยของประชาชนไปร่วมกัน ดร.โสภณ ยังเคยไปพบปะกับผู้บริหารสมาคมผู้ซื้อบ้านมาเลเซีย และเห็นว่าการมีสมาคมประเภทนี้เป็นสิ่งที่ดีต่อสังคม โปรดดูรายละเอียดได้ที่

           ท่านผู้ใดสนใจสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ คุณนงลักษณ์ โทร.02.295.3905 ต่อ 109 Email: info@thaihomebuyers.org หรือ thaihome.buyers@gmail.com

โปรดกด "ถูกใจ" FB Page: www.facebook.com/Thai.Home.Buyers

กรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
22 พฤศจิกายน 2562
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
30 กันยายน 2562
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
29 สิงหาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
21 กรกฎาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
23 มิถุนายน 2562
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
12 พฤษภาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
4 เมษายน 2562
ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
16-17 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
9 มกราคม 2562
ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
6 พฤศจิกายน 2561
ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
11 ตุลาคม 2561
ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
23 พฤศจิกายน 2560
ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
14 กรกฎาคม 2560
ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
28 พฤศจิกายน 2559
ประชุมกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
3 พฤศจิกายน 2559
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org