กลับหน้าแรก
เสวนา "เทคนิคตรวจรับมอบบ้าน-คอนโดฯ สำหรับผู้ซื้อบ้าน-นายหน้า"
 
 

 
 
 

สมาคมผู้ซื้อบ้าน ร่วม กับ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย จัดเสวนา: 
"เทคนิคตรวจรับมอบบ้าน-คอนโดฯ สำหรับผู้ซื้อบ้าน-นายหน้า"
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org