กลับหน้าแรก
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 3/2564
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 3/2564 เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมเสวนาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org