กลับหน้าแรก
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 3/2565

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน และเสวนา FB Live หัวข้อ " กลยุทธซื้อบ้านครึ่งหลังปี 65" 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org