กลับหน้าแรก
เสวนา "EIA คอนโดฯ บังแดด-ลม จะมีทางออกอย่างไร"
เสวนา: EIA คอนโดฯ บังแดด-ลม จะมีทางออกอย่างไร
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13:00 - 14:30 น. ผ่าน Zoom
สมาคมผู้ซื้อบ้าน ร่วมกับ บางกอกทูเดย์ และ The Leader Asia

  

เสวนา: EIA คอนโดฯ บังแดด-ลม จะมีทางออกอย่างไร
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13:00 - 14:30 น. ผ่าน zoom

วิทยากร
- ดร.โสภณ พรโชคชัย ในมุมมองด้านการพัฒนาเมือง
- ดร.บุญชนะ บุญเลิศ ในมุมมองด้านข้อกฎหมาย
- ผศ.ดร.ศิวาวิทย์ สำเร็จผล ในมุมมองรัฐประศาสนศาสตร์และกรณีศึกษา
ต่างประเทศ

บก.ชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการ The Leader Asia (ผู้ดำเนินรายการ)

อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org