กลับหน้าแรก
เสวนา: "ซื้อบ้านกับจ้างบริษัทสร้างบ้านให้ อย่างไรให้คุ้มค่า"
เสวนา: "ซื้อบ้านกับจ้างบริษัทสร้างบ้านให้ อย่างไรให้คุ้มค่า"
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00-14:30 น. ผ่าน ZOOM
สมาคมผู้ซื้อบ้าน ร่วมกับ Bangkok Todya และ The Leader Asia

  

เสวนา: "ซื้อบ้านกับจ้างบริษัทสร้างบ้านให้ อย่างไรให้คุ้มค่า"
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00-14:30 น. ผ่าน ZOOM
 
บางท่านเห็นว่าควรจะซื้อบ้านดีกว่าเพราะได้บ้านสำเร็จรูป ควบคุมงบประมาณได้ 
แต่บางท่านก็บอกว่าควรว่าจ้างบริษัทรับสร้างบ้านดีกว่า จะได้บ้านตามที่ต้องการอย่างแท้จริง มาฟังผู้รู้ในวงการ

กำหนดการ
13:00 เปิดการเสวนา
        ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน
13:15 การเสวนาวิชาการ "ซื้อบ้านกับจ้างบริษัทสร้างบ้านให้ อย่างไรให้คุ้มค่า"
        - คุณวรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
        - รศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนา
          อสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
          กรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
        ดำเนินการโดย คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ อุปนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน
14:30 ปิดการเสวนา

ดูย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/incOB9Fo9I/

อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org