กลับหน้าแรก
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 5/2565

อาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 5/2565 ในเวลา 12.00-12.50 น.
และเสวนา "ต่างชาติซื้อบ้านและที่ดินไทย: ผลกระทบต่อคนไทยผู้ซื้อบ้าน" เวลา 13.00-14.15 น.
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org