กลับหน้าแรก
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 2/2566

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566
สมาคมผู้ซื้อบ้านจัดเสวนาหัวข้อ: ฮวงจุ้ยกับการซื้อบ้าน เวลา 14:00 - 15:30 น. ผ่าน zoom
และประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ณ อาคาร @ AREA เวลา 16.00-16.30 น. ในวันเดียวกัน
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org