กลับหน้าแรก
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 4/2566

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ณ อาคาร @ AREA เวลา 16.00-17.30 น. 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org