กลับหน้าแรก
เสวนา " เครดิตบูโร ทางออก-ทางรอด กลยุทธ์ปรับโครงสร้างหนี้อสังหาริมทรัพย์"
เสวนา " เครดิตบูโร ทางออก-ทางรอด กลยุทธ์ปรับโครงสร้างหนี้อสังหาริมทรัพย์"
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
สมาคมผู้ซื้อบ้าน ร่วมกับ บางกอกทูเดย์ และ The Leader Asia

  

การเสวนานี้จะเป็นการหาทางออกในการแก้หนี้อสังหาริมทรัพย์ บ้านและที่ดิน 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N Promissory Note) การแจงนับสินค้าในสต็อก

เพื่อการใช้เป็นหลักประกัน การรีไฟแนนซ์  ฯลฯ
 
กำหนดการ
12:30  ลงทะเบียน
13:00  เปิดเสวนา
13:30  สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยและปัญหาหนี้สิน โดย
          ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน
14:00  เสวนา “เครดิตบูโร ทางออก-ทางรอด กลยุทธ์ปรับโครงสร้างหนี้อสังหาริมทรัพย์”
          - คุณธฤต ศรีอรุโณทัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บจก.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 
          - ดร.บุญชนะ บุญเลิศ กรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
          - ผศ.ดร.ศิวาวิทย์ สำเร็จผล กรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
          - คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ อุปนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน และบรรณาธิการ The Leader Asia
16:00  ปิดเสวนา

อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org