กลับหน้าแรก
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 3/2566

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน เวลา 17.00-20.00 น.ณ ร้านอาหารเพลิน วิภาวดี 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org