กลับหน้าแรก
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 5/2566

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้านเพื่อเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่วารปี 2566-2568 ณ อาคาร @ AREA เวลา 10.00-12.00 น. 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org