กลับหน้าแรก
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน ครั้งที่ 5/2566

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566
ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน จัดการประชุมคณะกรรมการชุดเดิม และจัดเลือกตั้งผู้ที่จะเป็นกรรมการใหม่
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 E-Mail: info@thaihomebuyers.org